پرسنلی

این سامانه جهت ثبت اطلاعات فردی و سازمانی هر پرسنل درسازمان‌ها و موسسسات دولتی و خصوصی طراحی شده است. از جمله امکانات در نظر گرفته شده در این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. تعریف مشخصات فردی پرسنل از لحاظ اطلاعات فردي و اطلاعات سازماني
 2. اطلاعات استخدامي فرد (رسمي، پيماني و قراردادي)
 3. چارت سازماني رسمي و اجرایی
 4. اطلاعات دوره‌هاي آموزشي طي شده
 5. وضعيت نظام وظيفه
 6. افراد تحت تکفل
 7. وضعيت وام‌‌های دریافتی همانند مسکن، ازدواج و غیره
 8. اطلاعات تشویق و تنبیه
 9. سمت‌های سازمانی
 10. صدور احکام حقوقی با توجه به اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه و ثبت اطلاعات حقوقی فرد
 11. ...

در مرحله اول از اطلاعات فوق در سامانه حقوق و دستمزد به صورت مستقیم استفاده می‌گردد و همچنین امکان تهیه کلیه گزارشات آماری از اطلاعات فردی و سازمانی هر پرسنل قابل انجام است. در مرحله بعد با توجه به اينکه سامانه پرسنلي هسته مرکزي اطلاعات در سيستم جامع اتوماسيون اداري مي‌باشد، در کليه سامانه‌هاي اتوماسيون اداري نياز به تعريف مجدد اطلاعات پرسنلي نیست و در کلیه سامانه‌های اتوماسیون اداری نظیر حضوروغیاب، رستوران، خدمات پروازی و غیره از اطلاعات تعریف شده پرسنل استفاده خواهد شد و مجوزهای کاربری هرسامانه به پرسنل اختصاص داده خواهد شد.