خدمات پروازی

این سامانه برای شرکت‌ها و موسساتی که به دلایل مختلف خدمات مسافرتی به پرسنل و یا افراد مأمور به آن سازمان را ارائه می‌دهند، پیاده سازی شده است. از جمله امکانات این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تعریف انواع وسایل مسافرتی همانند هواپیما، قطار، اتوبوس و غیره
  2. تعریف درجه‌های مختلف در هر وسیله نقلیه مانند نوع صندلی یا لحاظ قیمت
  3. تعریف گروه های استفاده کننده از هر وسیله نقلیه با اولویت بندی گروه
  4. امکان رزرو بلیط در انواع آن همانند سهمیه مصوب، مأموریت، اعزام بیمار و غیره با تعیین گردش کار مربوطه
  5. مانیتورینگ وضعیت رزرو انجام شده توسط پرسنل
  6. ارتباط و کنترل رزروهای انجام شده با سامانه‌های دیگری همچون حضوروغیاب
  7. ...

ضمناً امکان اخذ انواع گزارش‌های آماری و ریالی از خدمات انجام شده در این سیستم لحاظ شده است.