تدارکات و انبار اداری

سامانه انبار جهت اتوماسیون عملیات انبار و یا انبارهای یک سازمان به صورت یکپارچه طراحی شده است. از جمله امکانات این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. تعریف انبار یا انباره
 2. تعریف درختواره کالا
 3. تعریف کدینگ کالا
 4. تعریف گروه‌های کالا
 5. تعریف افراد مجاز برای ثبت درخواست کالا در قالب گروه‌های مختلف کالا
 6. امکان تعریف انواع رسید و حواله به صورت پارامتریک
 7. امکان تعریف گردش کار برای درخواست‌های کالا از انبار برای هر فرد یا گروه کاربری
 8. پشتیبانی ازکلیه روش‌های محاسباتی (Fifo،Lifo و میانگین موزون) در بخش ریالی برای هر کالا ، گروه کالا و یا هر انبار به صورت جداگانه
 9. امکان ثبت درخواست کالا توسط کاربر توسط فرم‌های الکترونیکی (Paperless)
 10. امکان مانیتورینگ وضعیت کالای درخواستی برای پرسنل درخواست کننده
 11. امکان انجام عملیات انبارگردانی و صدور تگ کالا
 12. امکان تهیه انواع گزارشات آماری و ریالی از موجودی انبار ، رسید و حواله های انبار
 13. امکان ارتباط با واحد تدارکات جهت انجام امور سفارش و خرید کالا
 14. ...