دبیرخانه و اتوماسیون اداری
 

مکاتبات اداری و فرآیندهای در هر سازمان و مؤسسه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا انتخاب ابزار و نرم‌افزار مطمئن و منعطف از مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان‌ها محسوب می‌شود. ابزارها و نرم‌های متنوعی در کشور ما برای این هدف طراحی و تولید شده است اما محصول تولید شده توسط شرکت رایا محاسب رسام دارای ويژگی‌های برجسته زیر است:

  1. تطایق با بخش‌نامه شماره 159536/1903 مورخ 21/8/82 کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطلاع رسانی
  2. بستر مناسب برای ایجاد جامعیت با سایر سیستم‌های در حال استفاده در سازمان
  3. امکان تعریف دبیرخانه چند شرکتی
  4. کارتابل واحد و جامع
  5. تعریف گردش کار مربوط به فرآیندهای مختلف
  6. ابزار طراحی فرم متناسب به مراحل مختلف فرآیندها
  7. استفاده از Rule Engine در گردش کار با استفاده از زبان C#
  8. ...

این محصول همانند سایر محصولات شرکت رایا محاسب رسام با سایر محصولات جامعیت دارد. ضمنا با توجه به امکانات در نظر گرفته شده در نرم‌افزار کاربران می‌توانند بر اساس نیازهای خود با استفاده از وب‌سرویس‌ها اقدام به ایجاد جامعیت با سایر سیستم‌های در حال استفاده در سازمان خود نمایند.